دانلود پایان نامه

دستمزد” را مهم‌ترین عامل انگیزش رفتار فرد در سازمان می‌دانند در حالیکه روانشناسان معتقد هستند که وقتی نیازهای اولیه کارکنان یک سازمان در حد معقول تأمین شده باشد میزان حقوق، در ردیف سوم تا ششم اهمیت قرار می‌گیرد و ثابت بودن شغل و توانایی انجام کار و وظایف شغلی بیش از میزان حقوق باعث برانگیختن فرد به کار می‌شود.(ساعتچی، ??۸?) تشویق و تحسین و دادن حقوق منطقی و ایجاد رفاه نیز از اصولی است که می‌توان به ‌وسیله آن درجه نارسایی را پایین آورد و روحیه افراد را بالا برد. مایو۶۹ معتقد است که برای جلب رضایت و همکاری افراد سازمان باید علاوه‌ بر پاداش مادی با در نظر گرفتن احساسات، عواطف و احتیاجات روحی آنها رضایت‌خاطر بیشتر و در نتیجه کارایی مطلوب‌تری به‌ دست آورد.(پرهیزکار، ??۸۷)
مزایای شغلی: نیز از عوامل دیگری است که بخشی از دریافتی و یا خدمات خاص مثل بیمه و باز نشستگی را شامل می‌شود. مزایای مقرری مستمر و غیر مستمر به‌جز حقوق ماهیانه برای تصدی پست‌هایی در سازمان بر اساس درجه و طبقه شغلی پست‌های اشغال شده در سازمان است. در بر خی منابع رفاهی، سرویس ایاب ذهاب، غذاخوری و تسهیلات مربوط به آن تهیه مسکن شرکت تعاونی، باشگاه ورزشی و تفریحات سالم همگی جزء این خدمات محسوب می‌شوند.
تنبیه نیز یک عامل دیگر است که برخی معتقد هستند به شکل ترس ازدست دادن کار یا درآمد ویا تنزل به‌عنوان یک عامل نیرومند عمل کرده و خواهد کرد. اما باید پذیرفت که تنبیه، خود عامل انگیزش نیست و بدین سبب برای جلوگیری از رفتارهای ناخوشایند باید جلوی امتیازها و پاداش‌هایی را که چنین رفتاری پدید می‌آورده گرفت. چنانچه کارمند دریابد که بی‌توجهی او به کار یا مراجع موجب محرومیت او از امتیازاتی خواهد شد، رفتار خود را رضایت‌بخش‌تر خواهد کرد. بدین ترتیب اهمیت و تأثیر حذف پاداش به‌مراتب بیشتر از اعمال تنبیه خواهد بود و فرد می‌باید از کاری که موجب بیرون راندن او از سازمان می‌شود اجتناب نماید.(علوی، ??۸?).
علی رغم آنچه در همه پژوهش‌ها و نظریه‌های انگیزشی که در سالهای اخیر با آنها برخورد می‌شود، هنوز تشویق و تنبیه به‌عنوان عاملهای نیرومند در نظرگرفته می‌شوند. در این میان عوامل بی‌شمار دیگری نیز وجود دارد که می‌توانند بر انگیزش انسان تأثیر بگذارند.(کونیز و اودانل۷۰،۱۹۹۷؛ ترجمه طوسی، ۱۳۸۲) .
از جمله عوامل مربوط به محیط “ارتباط و نحوه ارتباط بین فردی (با مافوق- همتایان و زیردستان)” است. ارتباط فرآیندی پویا که زیربنای بقاء رشد و تحول تمام سیستم‌های زنده در سازمان است. ارتباط یکی از نقشها و وظایف حیاتی انسان می‌باشد که به وسیله آن انسان یا سازمان، ارگانهای داخلی خود را با هم مرتبط می‌سازند. یعنی مبادله افکار، احساسات، عقاید و معانی بین دو نفر از طریق علائم و اشارات.(میر سپاسی، ??۸?).

۲-۱۰- عوامل سازنده در رضایت شغلی
وقتی در مورد رضایت شغلی صحبت می شود ذکر این نکته ضروری است که افراد با نیازهای بسیار متفاوتی وارد سازمان می شوند و هر یک از آنها پیوسته به رقابت در رفتار می پردازند.
هیچ فردی به گونه کامل، توانایی ها و نیرومندی های یکسانی در این نیازها ندارند. برخی افراد اساسا با پول راضی میشوند و برخی دیگر تنها به فکر ارضای احساس ایمنی هستند، توجه به تفاوت های فردی مطلب بسیار مهمی است. اما بدان معنا نیست که نمی توان درباره آنچه باعث رضایت کارکنان می شود پیش بینی های اساسی به عمل آورد.
یکی از نخستین تقسیم بندی های مربوط به عوامل سازنده ی رضایت شغلی را لوکر۷۱(۱۹۷۹؛ به نقل از کوزهچیان و همکاران، ۱۳۸۲)ارایه داده است، به اعتقاد وی سه مکتب عمده فکری درباره عوامل رضایت شغلی وجود دارد:
۱-عوامل فیزیکی – اقتصادی که بیش از همه به شرایط فیزیکی مناسب برای کار تآیید دارد.
۲-عوامل اجتماعی که بیشتر بر اهمیت سرپرستی موثر، ارتباط کاری و کار گروهی به هم پیوسته تمرکز دارد.
۳-ماهیت کاری که بر احساس کارکنان تآگید دارد و از طریق انجام وظایف ارضا می شود که از نظر روانی چالش انگیز است (کوزه چیان و همکاران، ۱۳۸۲).

۲-۱۱- اثرات نارضایتی شغلی: رز
ماشتغال صحیح و گزینش افراد مناسب برای انجام مشاغل از مهمترین عوامل موثر ارزشمند اقتصادی و اجتماعی جامعه و تامین کننده سلامت روانی انسان ها و نیل به خود کفایی مملکت و بی نیازی از دیگران محسوب می شوند. اشتغال یکی از اساسی ترین فعالیت های زندگی انسان به شمار می رود و هر فردی به خاطر امرار معاش و تداوم زندگی باید ساعاتی از اوقاتش را کار کند. اشتغال واقعه ای از زندگی است. که برای همه انسانها در برهه ای از زمان اتفاق می افتد و هیچ کسی را گریزی از آن نیست همچنین بقاء و رشد جامعه به اشتغال وابسته است جوامعی که انسانهای فعال و کار آمد دارند بر زندگی خوش حالند و به انواع گوناگون در تعیین شیوه زندگی جوامع دیگر اثر می گذارند. رضایت شغلی تعیین کننده مهمی در رضایت از زندگی است و تمام رفتار ها و روابط انسان به طور مستقیم یا غیر مستقیم از چگونگی اشتغال او متاثر است. مفاسد اجتماعی به دلایل متعدد ریشه در بیکاری دارند و از طریق اشتغال می توان بسیاری از این نابه سامانیها را بر طرف کرد.

۲-۱۲- پیامد های رضایت و عدم رضایت شغلی
رضایت شغلی باعث می شود بهره وری افراد افزایش یابد، فرد نسبت به سازمان متعهد می شود، سلامت فیزیکی و ذهنی فرد تضمین شود، روحیه فرد افزایش یابد، از زندگی راضی باشد، و مهارت های جدید شغلی را به سرعت آموزش ببینید (شیرازی نژاد، ۱۳۹۰).
عدم رضایت شغلی باعث کاهش روحیه کارکنان می شود که روحیه پایین در کار بسیار نامطلوب است.
مدیران وظیفه دارند که علائم روحیه ی پایین و عدم رضایت شغلی را بطور مستمر زیر نظر بگیرند و در این فرصت اقدامات لازم را انجام دهند.بعضی از شاخص های روحیه پایین عبارتند از:
عدم رضایت شغلی سبب می شود که کاهش روحیه در افراد صورت گیرد .
۲-۱۳- شاخص های روحیه پایین
?- تشویش ۲- غیبت کاری ۳- تاخیر در کار ?- ترک خدمت ?- فعالیت اتحادیه ۶- بازنشستگی زودرس
که به شرح زیر به توصیف هر یک از شاخص ها پرداخته میشود:
?- تشویش : ناخشنودی فرد از شغل را نشان می دهد. خواب آلودگی ،فراموش کاری ،بی دقتی ،شکایت از کار، دیر حاضر شدن به سر کار از عواملی هستند که نشان دهنده ی تشویش هستند.
?- غیبت کاری : کارکنانی که رضایت کمتری دارند احتمالا بیشتر غیبت می کنند.
دو نوع غیبت وجود دارد الف : غیبت ارادی که ناشی از نا رضایتی فرد است ب : غیبت غیر ارادی
?- تاخیر در کار : نشانگر این است که فرد از کارش ناراضی است.
فرد برای شغل خود اهمیتی قائل نیست و بیشتر اوقات خود را به استراحت در خانه اختصاص می دهد . وقتی هم که سر کار حاضر می شود به تلفن های شخصی می پردازد .
?- ترک خدمت : موجب وقفه در عملیات سازمان شده و جایگزین نمودن افراد جدید برای سازمان پرهزینه بوده و از نظر فنی و اقتصادی نیز نا مطلوب است.
در واحد های سازمانی که میزان رضایت شغلی افراد آن از حد متوسط پایین تر است ، نرخ ترک خدمت کارکنان بالا تر می رود.
?- فعالیت اتحادیه : کارمندانی که بیشتر به سمت فعالیت در اتحادیه های کارگری می روند به مراتب از رضایت شغلی پایین تری نسبت به سایر کارکنان برخوردارند .
عدم رضایت شغلی علت اصلی اتحادیه گرایی است .
?- بازنشستگی زودرس: کارکنانی که تقاضای بازنشستگی پیش از موعد دارند تمایل دارند که نگرش های مثبت خود را کمتر معطوف به کار خود سازند .
از طرفی کارکنانی که پست های سازمانی عالیتری دارند و دارای فرصت های کاری چالشی هستند، نسبت به مشاغل سطوح پایین تر کمتر به دنبال بازنشستگی زودرس هستند.(خلیل زاده،۱۳۸۸)
رضایت شغلی نیز باعث می شود:
– بهره وری فردی افزایش یابد.
– فرد نسبت به سازمان متعهد گردد.
– سلامت فیزیکی و ذهنی فرد تضمین می شود.
– روحیه فرد افزایش می یابد.
– افراد از زندگی رضایت دارند.
– می توانند مهارت های جدید شغلی کسب کنند.
۲-۱۴- اهمیت سلامت روان معلمان
نقش معلم در تربیت دانش آموز بر هیچ کس پوشیده نیست ، تماس نزدیک بین معلم و دانش آموز و نفوذی که معلم بر دانش آموز دارد نقش مهمی در سلامت فکری و روانی ایشان ایفا می کند و ممکن است به شیوه های گوناگون مثل تقلید، الگوسازی و گاهی اوقات همانندسازی بروز کند . معلم باید علاوه بر نقش تربیتی و پرورشی که در مدارس انجام می دهد الگودهی را به عنوان یک ابزار تربیتی مورد استفاده قرار دهد . معلم به دقت ، تفکر دانش آموزان را تحت نظر قرار می دهد و همچنین با رفتار خود ارزش ها را در دانش آموزان درونی می سازد .
روانشناسان و مربیان تعلیم و تربیت معلم را مرجع واقعیت برای کودک می دانند، در این حیطه از آنان انتظار می رود رفتار فعالیت های معمولی خویش را براساس اصول و ضوابط سلامت روان مورد آزمون و ارزشیابی قرار دهند و با آزمون نگرش ها و احساسات ، ارزشها و رفتار خویش از سویی و مشاهده ی کودکان و تعبیر و تفسیر رفتار آنان و کشف مشکلاتشان می توانند موفقیت های آموزشی را در جهت مثبت ، پیشگیری و یا درمانی از نو سازمان دهند.
شناخت توانائیها ، نیازها ، ناسازگاریها و ویژگیهای رفتار و خصوصیات روانی کودکان و نوجوانان از اهمیت ویژه ای برخوردار است . این شناخت باعث درک کودکان می شود و همچنین زمینه ای برای برنامه ریزی و به کار بردن امکانات آموزشی و پرورشی می شود ، مادامی که کودکان نتوانند تحمل کردن مدرسه را یاد بگیرند کوشش در زمینه ی یادگیری آنان بی ثمر خواهد بود . کودکان آسیب پذیر از لحاظ عاطفی را نمی توان مجبور به شرکت در فعالیتهای مدرسه کرد مگر آن که بتوانند معلم و مدرسه را بپذیرند و به آن اطمینان و اعتماد کنند ، فشار بر چنین کودکانی تنها تهدید در آنان را می افزاید و این افزایش به نوبه ی خود اضطراب، نفرت و اشکال مختلف رفتار منفی گرایانه را در آنان تشدید می کند (نوابی نژاد، ۱۳۸۳).
به عبارت دیگر میتوان گفت کودکان و نوجوانان در سنین بین ۶ تا ۱۸ سالگی به طور متوسط ۱۲ ساعت را در مدرسه می گذرانند پس از خانواده ، مدارس ، کانون اصلی زندگی به شمار می رود و فعالیت های مدرسه ای در زندگی این گروه سنی به صورت فعالیت اصلی در می آید.
تا چندی پیش مدرسه را تنها جای مطالعه و کسب معلومات و نیز انتقال موارد آموزشی از معلمان به دانش آموزان می دانستند. ولی امروزه به لحاظ تربیتی روشن شده است که مدرسه شکل دهنده ی ساختارهای درونی و شخصیتی دانش آموز است. مدرسه محیطی است که دانش آموز در آنجا شایستگی ، شکست ، موفقیت ، محبوبیت ، انزوا ، طرد و

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید