دانلود پایان نامه

گ گیاه عشقه نشان داد که و ترکیبات جرماکرن دی۵، بتا کاریوفیلن۶، سابینن۷، آلفا و بتاپینن۸و لیمونن۹ در این گیاه وجود دارند]۱۱[.
همچنین، در گزارش دیگری از بررسی های انجام شده بر روی روغن اسانسی برگ این گیاه وجود ترکیبات ترپنویید ساپونین ۱۰و تری ترپنویید۱۱ از جمله : آلفا، بتا وگاما هدرین۱۲ در این گیاه ثابت شد]۱۲[.
کریستین و همکارانش پژوهش های خود را بر روی اسانس میوه این گیاه متمرکز نمودند، نتایج این بررسی ها شناسایی ترکیبات ترپنویید ساپونین از جمله هلیکسوساید ای و بی۱۳ و سه نوع هدروساید ۱۴بوده است ]۱۳[.

۱-۱-۴- شیمی جنس لیلکی
محققین دانمارکی بر روی دانه ی گیاه لیلکی تحقیق کردند و یک محصول جدید و طبیعی تحت عنوان ۲(s) , 3(s)- 3- hydroxyl- 4- methyleneglutamic را شناسایی کردند ]۱۴[.
پژوهش هایی توسط دیگر محققین دانمارکی بر روی دانه ی این گیاه منجر به شناسایی ترکیب y-l-Glutamyl-l-pipecolic acid شد ]۱۵[.
همچنین هفت فلاونویید از بخش های هوایی گیاه لیلکی با استفاده از روشهای طیف سنجی شناسایی شده اند که به عنوان عوامل ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی مورد استفاده قرار خواهند گرفت]۱۶[.
در پژوهش های دیگری از عصاره متانولی میوه گیاه لیلکی سه نوع ساپونین تحت عنوان triterpenoids، Gleditsoside، Gleditsia saponins C and F جداسازی و شناسایی شد]۱۷[.

۱-۲- روغن های اسانسی
۱-۲-۱- تعریف
اسانس ها مایعاتی فرار و منعکس کننده و حاوی ترکیبات معطر و بی رنگ با منشأ ترپنی، الکلی و … می باشند. اسانس ها مخلوطی از مواد مختلف با ساختار شیمیایی بسیار متفاوت از یکدیگر هستند که عامل بوی خوش یا مزه در گیاه می باشند. اسانس ها در بسیاری از گیاهان وجود دارند، از مهم ترین تیره های دارای اسانس می توان به تیره های نعناییان، چتریان، کاج، برگ بو و بعضی از گیاهان خانواده روزاسه و کاسنی اشاره کرد. استفاده از اسانس ها و مواد خوشبو کننده تهیه شده از گیاهان از زمان های بسیار دور برای حفظ سلامتی و تقویت جسمانی و روحی رایج بوده است . مصریان ۴۵۰۰ سال پیش از میلاد از عصاره گیاهان معطر مانند گل رز، برگ درختان و موارد مشابه دیگر برای مصارف آرایشی، طبی، مناسک مذهبی و آیین ها استفاده می کردند. بر اساس اسناد به دست آمده مصریان ۴ قرن پیش از میلاد برای مومیایی کردن فراعنه از این اسانس ها استفاده می کردند . امروزه اسانس ها به دلیل معطر بودن و داشتن طعم های مشخص، به طور گسترده ای در صنایع غذایی، عطر سازی، دارویی، آرایشی و بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرند .
اسانس ها در برخی بافت های گیاهی مانند مرکز سلول یا در محل ذخیره اسانس زیر پوشش کرکی، غده های کوچک یا در فضای میان سلولی جمع می شوند. به عنوان مثال در گیاهان خانواده نعناییان اسانس ها در تارهای ترشح کننده، در خانواده روزاسه به ویژه گل سرخ در گلبرگ ها، در تیره کاج در مجراهای لیزیژن و شیزون و در تیره فلفل در سلول های پارانشیمی وجود دارند .

دلیل تشکیل و نقش روغن های اسانسی هنوز به خوبی مشخص نگردیده است. ولی عقیده بر این است که این مواد به طور کلی باز مانده های ناشی از فرایندهای اصلی سوخت و ساز گیاهان می باشند مثلاً عطر برخی از اسانس ها دارای ویژگی دور کنندگی حشرات می باشد که در نطفه بندی گیاه و انتقال گرده از گیاهی به گیاه دیگر اهمیت دارد. روغن های اسانسی که توسط گونه های مختلف گیاهان، تولید و در اندام های گوناگون ذخیره می شوند، رابطه مستقیمی با سنتز زیستی، سوخت و ساز و فعالیت های زیست شناختی۱۵ گیاه دارند که تابع شرایط اقلیمی محیط زیست گیاه هستند. اگر چه این روغن ها از نظر ترکیب شیمیایی با یکدیگر متفاوتند، اما در برخی از خواص فیزیکی مشترک می باشند که عبارتند از :
رنگ
اسانس ها ترکیباتی بی رنگ هستند اما به مرور زمان، درمجاورت هوا، به علت اکسایش و رزینی شدن تیره می شوند.
بو
بوی این مواد بی نهایت متفاوت است و این به علت وجود ترکیبات ویژه در این گیاهان می باشد.
طعم
اسانس ها دارای طعم های متفاوتی هستند از جمله طعم های شیرین، تلخ ، ملایم، گس و تند و سوزاننده می باشند .

وزن مخصوص
وزن مخصوص اکثر اسانس ها g/cm3 (172/1 – ۸۴۲/۰) است و اغلب انها سبکتر از آب می باشند.
فعالیت نوری
اکثر روغن های اسانسی روی نور پلاریزه اثر می گذارند و باعث چرخش آن می شوند. مقدار چرخش نوری روغن های اسانسی اغلب برای تشخیص آنها مفید می باشند.
دامنه ی دمای جوش
روغن های اسانسی در دمای بالاتر از ۵۰ تا ۶۰ درجه سانتی گراد بسیار سریع اکسید و پلیمریزه شده و به رزین تبدیل می شوند و به همین علت به نام روغن های فرار، روغن معطر، روغن های استری و… نامیده می شوند .
حلالیت
به طور کلی اکثر روغن‌های اسانسی در آب نامحلول می‌باشند، اما می‌توانند بو و عطر خود را به آب انتقال دهند. روغن‌های اسانسی در الکل، اتر، کلروفرم، اسید استیک گلاسیال، پترولیوم اتر و اغلب حلال های آلی حل می شوند.
۱-۲-۲- شیمی روغن های اسانسی
در سالهای اخیر پیشرفت های زیادی در تجزیه روغن های اسانسی به وسیله دستگاه های پیشرفته انجام گرفته است. با استفاده از وسایل نو و روش های نوین بر اساس کروماتوگرافی گاز – مایع و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) به همراه دستگاه های طیف سنجی، نظیر طیف سنجی مادون قرمز، طیف سنجی رزونانسی مغناطیسی هسته (NMR) و طیف سنجی جرمی (MS)توانسته اند که به طور دقیق تمام اجزای تشکیل دهنده روغن های اسانسی، حتی در مقادیر کم را شناسایی کنند. از آنجا که روغن های اسانسی مخلوطی از ترکیبات شیمیایی گوناگون هستند، ممکن است ماده ی موثره بیش از یک ترکیب باشد. روغن های اسانسی معمولاً از بخش الئوپتین۱۶ که قسمت مایع اسانس است و ترکیبی از هیدروکربن ها می باشد وبخش استئاروپتین۱۷ که بخش جامد اسانس است، تشکیل شده اند. مقدار قابل ملاحظه ای از روغن های اسانسی ممکن است ترپنوییدها باشند و گروه مهم دیگر از ترکیبات تشکیل دهنده این روغن ها، فنیل پرو پانوییدها هستند که دارای حلقه فنیل متصل به زنجیره سه کربنی پروپان می باشند. در گیاهان این ترکیبات از اسید آمینه های عطری مانند فنیل آلانین و تیروزین که خود از شیمکیمیک اسید ساخته می شوند، سنتز زیستی می گردند.
۱-۲-۳- روش های تهیه و استخراج روغن های اسانسی
مواد معطر موجود در گیاهان، که قسمت اعظم آن را روغن های اسانسی تشکیل می دهند، از ترکیبات بسیار متفاوت تشکیل شده اند، بنابراین استخراج آنها از گیاهان با یک روش انجام نمی گیرد و برای استخراج هر یک از آنها باید از روش مناسب و خاصی استفاده کرد. در زیر به شرح هر یک از این روش ها می پردازیم.
۱-۲-۳-۱- روش های تقطیر
تقطیر عبارت است از تبدیل بخار آب به قطرات که این تغییر و تحول تحت جریان هوای سرد صورت می پذیرد. استخراج روغن های اسانسی با استفاده از روش های تقطیر از قدیم معمول بوده، به طوریکه مصریها چهار هزار سال قبل از میلاد مسیح از تقطیر گیاهان معطر مانند گل رز، برگ درخت سدر و موارد مشابه دیگر برای مصارف آرایشی و طبی و مناسک مذهبی و آئین ها استفاده می کردند. به طور کلی تقطیر با یکی از سه روش زیر انجام می گیرد :]۱۸[
تقطیر با آب
این روش برای گیاهان خشک شده یا گیاهانی که دراثر جوشیدن در آب احتمال خراب شدن آنها نمی رود، بکار می رود به دین ترتیب که گیاهان را به همراه آب مقطر در بالن ریخته و حرارت می دهند. آب که به حالت بخار در آید، مواد اسانس دار را به همراه خود می برد. آب و روغن اسانسی در قسمت مبرد، سرد شده و در لوله H شکل جمع می شوند. آبی که در لوله H جمع می شود، حاوی مقدار بسیار کمی اسانس است و آب معطر نامیده می شود با باز کردن شیر پایینی لوله H می توان آب معطر و سپس روغن اسانسی را به دست آورد.
تقطیر با بخار مستقیم
این روش جهت استخراج روغن اسانسی گیاهان تازه، نظیر نعناع سبز بکار می رود، بدین صورت که ابتدا گیاه مورد نظر را به اندازه لازم خرد کرده و از ظرف های الک مانند عبور می دهند، سپس گیاه خرد شده را در فلاسک های تقطیر قرار می دهند و بخار آب را از میان آن عبور می دهند. در این حالت بخار به همراه خود مقداری از روغن اسانسی گیاه تازه را خارج نموده و پس از سرد شدن در ظرف دیگری جمع می شود. شکل ۱-۲-۱ نمونه ای از دستگاه تقطیر با بخار مستقیم را نشان می دهد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع تحقیق درباره دانشجویان، برنامه درسی، تفکر انتقادی، دانشگاهها

شکل ۱-۲-۱ دستگاه تقطیر با بخار مستقیم
تقطیر با آب و بخار آب
از این روش برای گیاهان خشک شده یا تازه ای استفاده می شود که احتمال دارد به وسیله عمل جوشاندن خراب شوند. در این روش مواد خام نظیر دارچین و میخک را خرد کرده، در یک فلاسک تقطیر ریخته و با یک لایه آب می پوشانند. سپس بخار آب را از میان مواد خام خیسانده شده عبور می دهند. روغن اسانسی و آب را بعد از سرد شدن در ظرف دیگری جمع می کنند.
در خاتمه روغن اسانسی و آب را با تقطیر در خلا از یکدیگر جدا می کنند ]۱۸[.

۱-۲-۳-۲- استخراج توسط حلال
این روش جهت استخراج اسانس هایی مورد استفاده قرار می گیرد که در اثر تبخیر تجزیه می شوند و یا در مورد گیاهانی بکار برده می شود که مقدار روغن اسانسی آنها جزیی بوده و بکار بردن روش های دیگر امکان پذیر نباشد. در این روش، روغن اسانسی را به کمک حلال هایی که نقطه جوش آنها پایین است به وسیله روش های پرکولاسیون یا سوکسله استخراج می نمایند. پس از استخراج کامل، حلال هایی را که حاوی روغن اسانسی باشند، به وسیله تقطیر در خلاء و در دمای پایین از روغن جدا می کنند ]۱۸[.
استخراج به کمک فشار
از این روش برای استخراج روغن های اسانسی موجود در پوست برخی از میوه ها مثل نارنج و لیمو استفاده می شود، در غیر این صورت کیفیت این روغن ها نامطلوب خواهد بود. در این روش ابتدا پوست میوه را روی صفحاتی که دارای تیغه های ریز می باشند، مالش داده که این عمل موجب جاری شدن قطرات اسانس به درون ظرف مخصوص می شود، از آنجا آنها را از ناخالصی های موجود جدا می کنند ]۱۸[.
استخراج با چربی سرد
در این روش از یک روغن یا چربی بی بو استفاده می کنند، به این ترتیب که چربی را در یک ظرف پهن می ریزند و گیاه خشک شده را روی آن پخش می کنند. بعد از چند ساعت گیاه قبلی را برداشته و گیاه تازه را اضافه می کنند، با این کار اسانس گیاه در چربی حل می شود. پس از چندین بار تکرار این عمل، چربی اشباع از اسانس جدا می شود، که در این حالت به آن پماد گویند، سپس اسانس رابه وسیله الکل از چربی استخراج می کنند ]۱۹[.
استخراج با چربی داغ
در این روش گیاه را با چربی با دقت حرارت داده، مرتب به هم می زنند و

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید