دانلود پایان نامه

پروردگارا :
به من توفیق تلاش در شکست ، صبر در نا امیدی ، رفتن بی همراه ، کار بی پاداش ، فداکاری در سکوت ، تنهایی در انبوه جمعیت و دوست داشتن بی آنکه دوست بداند روزی کن.
تقدیم به بارگاه ملکوتی ثامن‌الحجج :
به پاکی تو وضو می‌گیرم ، به صداقت آبی‌ات اقتدا می‌کنم ، با ایمان به خلوص سبزت به سجده می‌روم ، این دل نذر ضریح چشم‌هایت یا رضا (ع) ،
در آستانه گنبد طلائی‌ات من فقط یک اشتیاق نورانی‌ام.
به مهدی فاطمه (ع):
بیا که چشمانی غمناک و صبور هنوز به انتظار آمدنت نشسته‌اند ، بیا که دستانی روزهای پوچ بی تو بودن را به امید لحظه حضورت هاشور می‌زنند ، ای گل نرجس ! بیا تا چشمانم زیبایی‌ات را به قلم هدیه دهند و در این سو قلبی آمدنت را به شادمانی بنشیند.
به امید آن روز …
تقدیم به
پدر بزرگوارم :
پیشکشی ناچیز به محضر پدر بزرگوار و عزیزم ، او که به من آموخت دردهای بزرگ از آن مردان بزرگ است، لیکن از آن به کوچکی یاد می‌کنند و دردهای کوچک از آن مردان کوچک و به من آموخت تا انتخاب کنم که در زمره کدامین باشم .
**************
پدر عزیزم ،
گرچه‌ گوهری که شایسته نثارت باشد در خود سراغ ندارم، اما آنچه بدان دست یافته‌ام را به تو تقدیم می‌کنم باشد که این اندک، قطره‌ای از دریای لطف و رحمتت را جبران کند.
تقدیم به
مادر مهربانم :
که بدون شنیدن صدای آرامش بخش ایشان گردآوری این مجموعه میسر نبود.
او که فروغ نگاهش، گرمی کلامش و روشنی رویش سرمایه جاودانی زندگی من است و وجود پر مهرش به رایم عزیزترین است . او که وجودش برایم همه مهر است و مهر و ایثار من به پایش هیچ است و هیچ .
**************
مادر عزیزم ،
در برابر وجود نازنینت زانوی ادب بر زمین می‌نهم و با دلی مالامال از عشق و محبت متواضعانه بر دستانت بوسه می‌زنم .
تقدیم به
خواهران و همسر عزیزم :
که همیشه از محبت‌هایشان برخوردار بوده‌ام و صمیمانه دوستشان دارم امیدوارم که توانسته باشم هر چند لحظه‌ای شادی را بر لب‌ها و چشم‌های پر فروغشان بیفشانم .
**************
تقدیم و تقدیر :
کلمات بیانگر مکنونات قلبی‌ام نیست،
سکوت نمایانگر کامل احساسم نیست،
هنر نمایشگر واقعی عواطفم نیست،
در زمینه راه جوانی به دوستان عزیزم پیشکش می‌کنم..
و
تقدیم به دوست عزیزتر از جانم که تنها خاطرش در خاطرم ماند..
مسعود عزیز
گرچه به ظاهر نیست اما یادش همیشه و همه حال همراهم بوده..
فهرست
عنوان صفحه
فصل اول : مقدمه 1
1-1-کامپوزیت‌ها 1
1-2-نانو فناوری 2
1-3-نانو کامپوزیت‌ها 3
1-3-1-تاریخچه تهیه و استفاده از نانو کامپوزیت‌ها 3
1-3-2-معرفی نانو کامپوزیت‌ها 3
1-4-هدف 4
فصل دوم : مروری بر مطالعات انجام شده 5
2-1-فاز پیوسته (زمینه/ماتریس) 5
2-1-1-رزین یورتان-اکریلات 5
2-1-2-رزینهای پلی استر غیر اشباع 6
2-1-3-رزینهای وینیل استر 7
2-2-الیاف 8
2-2-1-ویژگی‌های الیاف طبیعی 9
2-2-2-روش‌های اصلاح الیاف طبیعی 10
2-3-نانو ذرات 15
2-3-1-سیلیکات‌های لایه‌ای 15
2-3-2-ساختمان و خواص سیلیکات‌‌های لایه‌ای آلی دوست 17
2-4-انواع نانو کامپوزیت‌‌های خاک رس 18
2-4-1-میکرو کامپوزیت 18
2-4-2-نانو کامپوزیت در هم رفته 18
2-4-3-نانو کامپوزیت ورقه شده 18
2-5-روش‏‌های تهیه نانوکامپوزیت‌‌های پلیمری 19
2-5-1-پلیمریزاسیون نفوذی درجا 19
2-5-2-درهم گرفتگی پلیمر یا پیش پلیمر از محلول ( محلولی) 20
2-5-3-اختلاط مذاب 20
2-6-روش‏‌های شناسایی نانوکامپوزیت‌‌های لایه‌ای 20
2-6-1-پراش اشعه ایکس 20
2-6-2-میکروسکوپی الکترونی عبوری 21
2-6-3-سایر تکنیک‌های شناسایی 22
2-7-روش‌های شکل دهی کامپوزیت‌ها 22
2-7-1-قالب‌گیری رزین تحت خلاً 23
2-7-2-تجهیزات فرآیند قالب‌گیری رزین تحت خلاً و راه اندازی 24
2-8-تحقیقات گزارش شده 27
2-8-1-نانو کامپوزیت‌های حاوی نانو ذرات رس 27
2-8-2-کامپوزیت‌های تقویت شده با الیاف طبیعی 30
2-8-3-نوآوری در پژوهش 35
فصل سوم : بخش تجربی 36
3-1-مواد و تجهیزات 36
3-1-1-مواد 36
3-1-2-تجهیزات 41
3-2-روش آزمون 42
3-2-1-پخش و باز نمودن نانو ذرات در ماتریس رزینی 43
3-2-2-اصلاح سطح الیاف 44
3-3-مشخصه یابی پخش نانو‌ذرات و آماده‌سازی سطح الیاف 45
3-3-1-ویسکوزیته 45
3-3-2-آزمون پراش اشعه ایکس 45
3-3-3-میکروسکوپ الکترونی روبشی / تجزیه پرتو ایکس با انرژی پاشنده 45
3-3-4-میکروسکوپ الکترونی عبوری 45
3-3-5-آزمون‌های مشخصه یابی آماده سازی سطح الیاف 45
3-4-تهیه و تولید کامپوزیت و نانو کامپوزیت‌ها 46
3-4-1-تهیه قالب چوبی 46
3-4-2-تهیه قالب سیلیکونی 46
3-4-3-سیستم پخت رزین یورتان-اکریلات 48
3-4-4-تهیه کامپوزیت‌های پر شده با نانو ذرات با استفاده از فرآیند ریخته‌گری 48
3-4-5-تولید کامپوزیت‌های تقویت شده با الیاف طبیعی توسط فرآیند قالب‌گیری رزین تحت خلاً 49
3-5-آزمون‌های تعیین خواص نمونه‌‌های کامپوزیتی 51
3-5-1-آزمون کشش 51
3-5-2-آزمون خمش 52
3-5-3-آزمون ضربه 52
3-5-4-شکاف زن 52
3-5-5-سختی سنجی بارکول 52
3-5-6-سرعت سوختن 52
3-5-7-جذب آب 52
فصل چهارم : نتایج و بحث 54
4-1-نانوکامپوزیت‌‌های بر پایه رزین یورتان-اکریلات و نانو ذرات خاک رس 54
4-1-1-مشخصه یابی نانو کامپوزیت 54
4-1-2-خواص مکانیکی و فیزیکی 60
4-2-کامپوزیت‌ها و نانوکامپوزیت‌‌های یورتان‌اکریلات تقویت شده با الیاف فلاکس قبل و بعد از اصلاح سیلانی الیاف 74
4-2-1-مشخصه یابی کامپوزیت‌ها و نانو کامپوزیت‌ها 74
4-2-2-خواص فیزیکی و مکانیکی 78
فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات 88
5-1-نتیجه‌گیری 88
5-2-پیشنهادات جهت ادامه تحقیق 90
فصل ششم : مراجع و منابع 92
6-1-منابع و مراجع 92
فهرست شکل‌ها
شکل
صفحه
شکل 1-1 : رابطه تقریبی شعاع ذره با سطح آن
3
شکل 2-1 : شمایی از نحوه‌ی تهیه رزین یورتان-اکریلات
6
شکل 2-2 : شمایی از نحوه‌ی تهیه رزین پلی استر
7
شکل 2-3 : شمایی از نحوه‌ی تهیه رزین وینیل استر
8
شکل 2-4 : شماتیک الیاف طبیعی
8
شکل ‏12-5 : ساختار کریستالی سیلیکات‏‌های لایه‌ای
16
شکل ‏126 : شماتیک اصلاح خاک رس
18
شکل27 : ساختار نمادین سه نوع نانو کامپوزیت حاصل از اختلاط رس
19
شکل 2-8 : نمودار‌های XRD یک نمونه فلوئوروهکتوریت در ماتریس HDPE
21
شکل 2-9 : نحوه قرار گیری و ترتیب تجهیزات فرآیند قالب‌گیری رزین تحت خلاً
24
شکل 2-10 : نحوه‌ی چیدمان اجزای فرآیند جهت پرهیز از ورود رزین به خلأ
26
شکل 3-1: نحوه تهیه و ساختار شیمیایی رزین یورتان-آکریلات
37
شکل 3-2: تصویر پراش اشعه ایکس نانو ذرات خاک رس
39
شکل 3-3: الیاف کتان (فلاکس) با آرایش تک جهته
39
شکل 3-4: ساختار شیمیایی تری اتو کسی وینیل سیلان
40
شکل 3-5: شماتیک کلی کار انجام شده در پروژه
42
شکل 3-6: شماتیک روند تهیه رزین حاوی نانو ذرات
44
شکل 3-7: شماتیک اصلاح الیاف
44
شکل 3-8: تصویر نهایی قالب سیلیکونی ساخته شده جهت تهیه نمونه‌های آزمون به روش ریخته‌گری
47
شکل 3-9: تعدادی از نمونه‌های آزمون تهیه شده توسط فرآیند ریخته گری
47
شکل3-10: نمودار دما-زمان مدت زمان ژل برای رزین یورتان-اکریلات
48
شکل 3-11: شماتیک تهیه صفحات کامپوزیتی تقویت شده با الیاف توسط فرآیند قالب گیری رزین تحت خلاً
49
شکل 3-12: صفحه‌ی تولید شده توسط فرآیند قالب‌گیری رزین تحت خلاً، قبل از برش
51
شکل 3-13: قطعه برش خورده از صفحه تولید شده توسط فرآیند قالب‌گیری رزین تحت خلاً
51
شکل 4-1 : منحنی تغییرات ویسکوزیته رزین با افزایش میزان نانو ذرات خاک رس
55
شکل 4-2 : تصاویر پراش اشعه ایکس نانو کامپوزیت‌های حاوی 0، 5/0، 5/1، 3، 5، 7 و 10 درصد وزنی نانو ذرات خاک رس
56
شکل 4-3 : ریز نگار میکروسکوپ الکترونی عبوری نمونه حاوی 3 درصد نانو خاک رس
58
شکل4-4: ریز نگار تجزیه پرتو ایکس با انرژی پاشنده (پخش آلومینیوم) نمونه RP+3N
59
شکل 4-5: نمودار تجزیه پرتو ایکس با انرژی پاشنده (مبنی بر وجود نانو ذرات) نمونه RP+3N
59
شکل 4-6: ریز نگار تجزیه پرتو ایکس با انرژی پاشنده (پخش آلومینیوم) نمونه RP+7N
60
شکل 4-7: نمودار تجزیه پرتو ایکس با انرژی پاشنده (مبنی بر وجود نانو ذرات) نمونه RP+7N
60
شکل 4-8 : تغییرات استحکام و مدول کششی نانو کامپوزیت‌ها با افزایش میزان نانو ذرات از 0 تا 10 درصد وزنی
61
شکل 4-9: دو نمونه با مدولی یکسان (الف) استحکام بیشتر (ب) استحکام کمتر
63
شکل 4-10 : تغییرات ازدیاد طول رزین عاری از نانو ذرات قبل (الف) و بعد (ب) از آزمون کشش. تغییرات ازدیاد طول ماتریس حاوی نانو ذرات قبل (ج) و بعد (د) از آزمون کشش
64
شکل 4-11 : تغییرات ازدیاد طول نانو کامپوزیت‌های با درصد وزنی بالای نانو ذره و حاوی حباب‌های هوا قبل (الف) و بعد (ب) از آزمون کشش
65
شکل 4-12 : تغییرات استحکام و مدول خمشی نانو کامپوزیت‌ها با افزایش میزان نانو ذرات از 0 تا 10درصد وزنی
66
شکل 4-13 : تغییرات مقاومت در برابر ضربه نانو کامپوزیت‌ها با افزایش میزان نانو ذرات خاک رس از 0 تا 10 درصد وزنی
68
شکل 4-14: تصویر شماتیک مکانیزم افزایش استحکام ضربه در نانو کامپوزیت‌های حاوی نانو ذرات
68
شکل 4-15: تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه RP
69
شکل 4-16: تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه RP+3N
70
شکل 4-17: تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه RP+7N
70
نمودار 4-18 : تغییرات جذب آب نانو کامپوزیت‌ها با افزایش میزان نانو ذرات خاک رس از 0 تا 10 درصد وزنی
71
نمودار 4-19 : تغییرات سختی بارکول نانو کامپوزیت‌ها با افزایش میزان نانو ذرات خاک رس از 0 تا 10 درصد وزنی
72
شکل 4-20: شماتیک طول پیموده شده جهت سوختن نمونه‌‌های حاوی 0 تا 10 درصد وزنی نانو ذرات خاک رس
73
شکل 4-21: (الف) تصویر میکروسکوپ الکترونی نمونه FRP (ب) تصویر تجزیه پرتو ایکس با انرژی پاشنده (پخش کربن) نمونه FRP (با بزرگنمایی 20 میکرومتر)
75
شکل 4-22: نمودار تجزیه پرتو ایکس با انرژی پاشنده نمونه FRP مبنی بر عدم وجود عوامل سیلانی و نانو ذرات
75
شکل 4-23 : (الف) تصویر میکروسکوپ الکترونی نمونه FRST (ب) تصویر تجزیه پرتو ایکس با انرژی پاشنده (پخش سیلان) نمونه FRST)(با بزرگنمایی 20 میکرومتر)
76
شکل 4-24 : نمودار تجزیه پرتو ایکس با انرژی پاشنده نمونه FRST مبنی بر وجود عامل سیلان در الیاف
76
شکل 4-25 : (الف) تصویر میکروسکوپ الکترونی نمونه FRSTN (ب) تصویر تجزیه پرتو ایکس با انرژی پاشنده (پخش سیلان)

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید