دانلود پایان نامه

ه و هم‌چنین انواع طبقه‌بندی آن را بررسی می‌کنیم و در عش دوم به مرکز ثقل بحث خود یعنی تیپ شناسی یا همان اخلاط اربعه و جرم می‌پردازیم.
بسیار واضح است قبل از انکه به موضوع اخلاط یا مزاج بپردازیم باید از کل به سمت جزء برویم. اخلاط و مزاج جزئی از شخصیت محسوب می شود. دانشمندان و پژوهشگران که در طبقه بندی شخصیت و تعریف آن به تأثیر تن و خصوصیات آن توجه داشته اند شخصیت را به مزاج های مختلف طبقه بندی کرده اند. بنابراین مناسب است قبل از ورود به بحث اخلاط و مزاج تعریف جامع و خاصی از بحث شخصیت به عنوان یک موضوع مادر و کلی بپردازیم.

1-2- بیان مسئله
طبق آمار سال 1378 حدود نزدیک به 160 هزار زندانی در زندان های ایران بوده اند که نزدیک به 90هزار تن از آنها درارتباط با مواد مخدر دستگیر گردیده بودند. 10 سال بعد نیز در تابستان 1388 یکی از مسئولین قوه قضائیه کشور اعلام کرد که سالانه هشت میلیون پرونده در دادگستری ثبت گردیده است (عبدی و همکاران،1388). بدیهی است که هر پرونده به طور عادی دو طرف دارد و شاید بتوان گفت 16 میلیون نفر از مردم به دادگستری مراجعه می کنند و این یعنی به طور متوسط حدوداً هر خانوار سالانه یک بار به دادگستری رفت و آمد دارند. اگر این رقم را با رقم مجرمینی که خارج از زندان هستند و ارقام مخفی بزهکاری در ایران بررسی کنیم متأسفانه با افزایش بزهکاری مواجه هستیم که اگرچه نمی توان از لفظ بحران در حد فعلی صحبت کرد اما شرایط جامعه شرایطی شبه بحرانی را در جامعه ایجاد کرده است که می توان لااقل به نوعی از اصطلاح جامعه جرم انگیز استفاده کرد.
بدیهی است در چنین جامعه ای و انتشار چنین اخباری نیاز به علومی مانند جرم شناسی والبته علوم وابسته بیش از پیش احساس می شود. علومی که مباحث ومفاهیم مربوط به جرم واصطلاحاتوابسته را شرح و بسط دهد. علومی که به سوالات فعالان علوم اجتماعی و علوم انسانی در حوزه پیشگیری، درمان و کنترل جرم پاسخ جامعه و کاملی بدهد- سوالاتی از قبیل:
نحوه تشکیل شکل گیری جرم چگونه است؟
چرا در برخی جوامع یا در برخی قومیت ها جرم بیشتر به وقوع می پیوندد و در بعضی از آنها کمتر اتفاق می افتد؟
چرا مردان بیش از زنان مرتکب جرم می شوند؟
چرا دوران بلوغ بیش از دوران های دیگر بحرانی و مستعد بروز جرم می باشد؟
چگونه است که انسانی با ارتکاب جرم هم خود را و هم دیگری را به خطر می اندازد؟
و بسیاری از سوالات دیگر که دانستن پاسخ جامع و کامل آنها به مدیریت، کنترل والبته پیشگیری از ارتکاب جرم و تدوین برنامه ای در راستای این هدف کمک شایانی خواهد کرد.
علم جوان جرم شناسی همواره کوشش می کند در حد توان به این پرسش ها پاسخ گوید. البته علمای جرم شناسی اذعان دارند نتیجه‌بخش بودن همه درمان ها و راهکارها منوط به شناخت کامل درد و بیماری هاست. این شناخت کامل هم به نفع مرتکب جرم است و هم جامعه را مصون خواهد کرد. اما واقعاً برای پاسخ به سوالات پیش رو و شناخت کامل درد باید چه کرد؟ چگونه باید درد را واکاوی کرد تا پس توانست مرهمی به کار بخور تولید کرد.
امابه راستی درد چیست؟ شاید بتوان گفت دریک جمله درد یعنی همان عوامل جرم زا یا علل پیدایش جرم و مجرم. همان علل و زمینه ای که از بین الف و ب الف ر مجرم، تبهکار، مرتکب و ب را غیر جرم و سالم می کند. برخی عوامل جرم زا را به این گونه تقسیم کرده اند:
1- عوامل درونی 2-عوامل بیرونی
در توضیح عوامل بیرونی باید چنین گفت که منظور از این عوامل محیط، سطح اقتصاد، فرهنگ و اجتماعی دانست که دراین جا موضوع بحث ما نیست. ما سعی داریم یکی از چندین عوامل دروین را در این پایان نامه به بحث و تبادل نظر بگذاریم.
وقتی نگاهی به سایر عوامل درونی ایجاد کننده جرم نگاه می کنیم شاید بتوان همه آنها را در یک واژه خلاصه کرد. واژه ای که در عین کوتاهی وتلخیص خود بیانگر موضوعات و مفاهیم گستردهای باشد. پس از واکاوی واژه های بسیار جامع ترین و بنیانی ترین واژه همان شخصیت است- شاید بتوان گفت شخصیت و کم و کیف خاص آن محور اصلی عوامل درونی ایجاد گستره جرم خواهد بود- شخصیت علت العلل شکل گیری جرم و مجرم است- در تعریف شخیصت هر کسی به گونه ای سخن گفته است.
اما واقعاً شخصیت چیست؟ چه چیزهایی بر روی هم شخصیت را شکل می دهد؟
مبحث شخصیت و جرم از زمان بقراط تاکنون در تحقیقات، تألیفات و مقالات زیادی توسط دانشمندن گوناگون به تبادل نظر گذاشته شده است و از آن زمان تاکنون این مسأله مطرح بوده است. اما به اعتقاد نگارنده شاید بتوان برای تعریف جامع و کامل شخصیت به تعریف زیر اشاره کرد:
شخصیت را مجموعه ویژگی های جسمی، روانی، عاطفی و اجتماعی در افراد توصیف می کنند و بنابراین آنچه به وجودآورنده این ویژگی ها به شمار می آید شخصیت نامیده می شود.

1-3- پیشینه تحقیق
در ارتباط با زمینه بنیادین پژوهش حاضر تحقیقاتی انجام شده است، سالهایی که لومبروزو پزشک نظامی، استاد دانشگاه و بنیانگذار انسان شناسی جنایی مولف کتاب مشهور مرد جنایتکار تئوری جرم شناسی زیستی را مطرح کرد. تئوری که معتقد است مجرمان دارای 20 علائم جسمانی و 14 علائم روانی می‌باشند. با نگاهی به مجموعه 34 علائمی که او گفته (نگاه تند و خشمگین، آروااره بزرگ و پرحجم، صورت دراز پهن و بی‌تقارن، پا بزرگ و بی‌تناسب، فقدان پیش‌بینی، خیال پردازی و …) می‌توان به راحتی اذعان داشت که او نیز اگر چه با ا
صطلاحات خودش اما در واقع دارد خصوصیات گرم مزاجان را برمی‌شمرد. به هر حال او اولین شخصی است که خود می‌گوید سالها در میان اجساد مردگان و زنده‌ها به تحقیق پرداخته تا عاقبت ضمن مشاهده یک رشته نابهنجاریها در پشت سر یا مغز میانی و … توانسته مسأله طبع را به عنوان منشأ جنایات تدوین و تحلیل کند. (کی‌نیا ،1388) پس از او نظریه پردازان دیگری با نامهای هوتن، دی تولیو، شواب و سازا-پا به عرصه این دست از مطالعات نهادند اما شاید بتوان از بین همه به دو تن از برترین نظریه‌پردازان که تئوریشان شباهت بیشتری به اخلاط اربعه دارد اشاره کرد. “کرچمر و شلدون”، کرچمر در اوایل قرن بیستم ظهور کرده است. او استاد دانشگاه زوریخ آلمان بود. از 167 جلد کتاب که بیشتر در زمینه علوم روانی می باشد منتشر شده است. طبقه‌بندی را که او از مجرمان ارائه کرده است. در کتابی به نام “ساخت بدن و منش” مورد بررسی قرار داده است همچنین طبقه‌‌بندی او پس از همه طبقه‌بندی‌ها توجه جرم شناسان بعد از خودش به جلب کرده است. او در این طبقه‌بندی از سه تیپ یاد می‌کند، تیپ استخوانی، تیپ شکمی و تیپ عضلانی یا سخت پیکران- او اینگونه بیان می‌کند:
“که بالاترین رقم تبه‌کاران مربوط به استخوانی‌ها و پس از آن سخت پیکران و در ردیف پایین‌تر، رقم مربوط به شکمی‌ها می‌باشد”(کی نیا،1388) او برای استخوانی‌ها و سخت پیکران علائمی مانند : قدی بلند، بدنی لاغر، عصلانی نیرومند، استخوان بندی محکم، خیال پرور، پریشان احوال و بدبین را ذکر می‌کند که بعضا با علائم ذکر شده برای مزاج گرم مطابقت دارد. حال جالب آنکه: او وقتی می‌خواهد در مورد فربه تنان (یا همان سرد مزاجان) صحبت کند از علائمی مانند: شکم برآمده- سری گرد- عضلانی نرم- انباشته از مواد چربی- بشاش- خوش بین سخن می‌گوید، به نظر می‌رسد تفاوت با دیدگاه کرچمر با تئوری اخلاط اربعه نادیده انگاشتن مزاج سودا توسط او می‌باشد (کی‌نیا ،1383). و اما شلدون آخرین نظریه‌پردازی است که می‌خواهیم نظریه‌اش را با تئوری اخلاط اربعه مقایسه کنیم.
صفرا ، سودا ، دم و بلغم که از آنها تحت عنوان اخلاط اربعه یاد می شود در جوامع مختلف نمود عینی داشته است. حسب این موضوع تحقیقات گسترده ای انجام شده است که غالباً موید اثرگذاری در تعیین و تیپ شناسی های شخصیتی و خلق و خوی افراد ایجاد می کند. این مسئله به وضوح در تحقیقاتی که از ابتدا توسط ابن سینا در کتاب “قراضب طبیعیات و الشفاء ” (1332-1404 ق) و پس از آن توسط فیلسوف بزرگ ملاصدرا در “اسرارالایان و مفاتیح العیب ” (1360-1363) و پس از آن در عصر جدید شاهد تحقیقات گسترده ای توسط دکتر علی ابوالحبیب در سه جلد کتاب به عنوان “دوره طب سنتی و تغذیه و شناخت طبایع” دکتر خدادای در کتاب “کلید ورود به طب قدیم” و دکتر محسن ناصری و همکاران با عنوان “مروری بر کلیات طبع سنتی ایران ” و سلسله مقالاتی نیز توسط پژوهشگرانی با عنوان بازخوانی مفهوم مزاج بر پایه پزشکی مدرن و تعریف مزاج در طبع قدیم و مقالاتی دیگر با عناوین مختلف که هر یک به بازخوانی مزاج ، اخلاط و نقش آنها در بدن انسان و از همه مهمتر اثبات علمی مزاج به رشته تحریر در آمده است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه با موضوعجهت‌گیری، رفتاری، گیری

1-4- ضرورت انجام تحقیق
از آنجایی که نظریات گوناگونی (جامع شناسی، زیست شناختی و …) در مورد جرم، شکل گیری جرم، انواع جرم، و شیوه های کنترل مجرمین تحقیقات گوناگونی انجام داده اند به نظر می رسد بازشناسی تئوری اخلاط اربعه می تواند هم کاربرد و هم جذابیت خاص خود را داشته باشد.
اخلاط اربعه، طبع و مزاج افراد یکی از ابعاد مهم در شکل گیری شخصیت می باشد که همچنین به ایجاد خلق و خوهای متفاوت و رفتارهای گوناگون می انجامد و البته از همه مهم تر روش های شناسایی و نیز کنترل مدیریت آن بسیار به راحتی انجام پذیر است. به اعتقاد نگارنده اثبات ارتباط جرم و مزاج می تواند به اثبات این نکته نیز کمک کند که مزاج های خاص در حالت عدم تعادل می تواند خود را مستعد انجام جرم هایی کند یا به اصطلاح بعضی از مزاج ها جرم خیز هستند. اثبات این مقدمات کمک می کند تا بتوانیم شاید از این گذر و از این نگاه تازه و زاویه جدید پاسخ به پرسش های زیادی در دنیای جرم شناسی بدون پاسخ مانده را پاسخ دهیم.

1-5- اهداف
– نگاهی از زاویه جدید به پدیده جرم، تعریف، شکل گیری آن وتسهیل سازی کنترل جرم و پیشگیری برای ارتکاب آن توسط خود مجرم/ خانواده مجرم / نهادهای اجتماعی
– تحلیل اخلاطی جرم برای اولین بار و ترسیم جدول اخلاط و جرم و تحلیل مزاجی مجرمین و ترسیم نمودارهای تحلیلی مزاج شناسی مجرمین پس از تغییر و مشاهده پرسش نامه های تکمیل شده توسط هشتصد مجرم در مطالعه میدانی انجام شده.
– اثبات ارتباط جرم، شخصیت و مزاج در یک مطالعه میدانی و همچنین تأثیر مزاج بر شکل گیری جرم در شخصیت های مستعد بروز جرم
– ارائه پیشنهاداتی جهت کنترل و پیشگیری برای ارتکاب جرم و کمک به فرد برای تنظیم تعادل اسیدی و بازی جسم خود به نحوی که این امر بتواند به مدیریت فرد بر جرم کمک کند.

1-6- سوالات پژوهش
1- آیا بزهکاران دارای ویژگی های جسمانی و بدنی خاصی می باشند؟
2- آیا بزهکاران دارای خلق و خوی خاصی می باشند؟
3- آیا ویژگی های جسمانی، بدنی و خلق و خوی مجرمان به گونه ای است که بتوان آنان را در طبقه بندی مزاج ها در یک مزاج خاص قرار داد؟
4- آیا مزاج های گوناگون می تواند یکی از زمینه های شکل دهندی جرم محسوب شود.

1-7- فرضیه ها پژوهش
– با مطالعه و مشاهده ویژگی های بدنی و جسمانی
بزهکاران به وضوح مشاهده می شود که غالب آنها دارای ویژگی های خاصی می باشند. به طور نمونه می توان قد بلند و کشیده ، لاغر اندام را برشمرد .
– با مطالعه و مشاهده ویژگی های خلق و خوی بزهکاران به وضوح مشاهده می شود که پرخاشگری، ریسک پذیری، اعتمادبه نفس بالا و جنجال و جرو بحث از ویژگی های خاص این گروه از افراد می باشد.
– پس از کنار هم قرار دادن و علائم خاص بدنی، جسمی و خلق و خوی بزهکاران و مطالعه تطبیقی این علائم با علائم مزاج های چهارگانه به وضوح مشاهده می شود این علائم همان علائمی می باشد که در تئوری مزاج های اربعه برای مزاجهای گرم یعنی صفرا و دم آورده می شود.
– از مجموع دو فرضیه قبل می توان این گونه استنباط کرد که مزاجهای گرم زمینه ی مستعددی برای بروز جرم را فراهم و اخلاط گرم نیز امکان بروز آن را بالا می برد.

1-8- روش تحقیق و نمونه گیری
روش تحقیق در هر پژوهش با توجه به نوع موضوع مشخص می شود در پژوهش حاضر به منظور


دیدگاهتان را بنویسید