دانلود پایان نامه

کرمانشاه تاثیر داشته باشد؟
۲- روش پس از عملکرد می تواند بر سهم بازار(جذب مشتریان) بانک ملت کرمانشاه تاثیر داشته باشد؟
تغیرات نرخ سود اعتبارات
بهره ، مقدار پول یا قیمتی است که واحدهای دارای مازاد از واحدهای دارای کسری به منظور قرض دادن پس اندازهایشان مطالبه می کنند.
۱- تسهیلات اضافه برداشت می تواند بر سهم بازار(جذب مشتریان) بانک ملت کرمانشاه تاثیر داشته باشد؟
۲- سقف اعتباری می تواند بر سهم بازار (جذب مشتریان) بانک ملت کرمانشاه تاثیر داشته باشد؟
رشد نقدینگی

میزان نقدینگی در مقابل مقدار معینی از کالاها و خدمات می باشد و نقدینگی باید با گردشی که دست افراد جامعه دارد تکافوی جریان کالاها و خدمات را بنماید.
۱- سیاست های اعتباری بانک ها بر سهم بازار(جذب مشتریان) بانک ملت کرمانشاه تاثیر داشته باشد؟
۲- سیاست های بانک مرکزی بر سهم بازار (جذب مشتریان) بانک ملت کرمانشاه تاثیر داشته باشد؟
سهم بازار بانک
توان بانک در ارائه ی خدمات به مشتریان و جذب مشتریان است.
بانک ملت تا چه اندازه به مشتریان خود توانسته تسهیلات ارائه نماید.

فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱.مقدمه:
امروزه بانک ها اصلی ترین تأمین کننده منابع مالی بخش های واقعی اقتصاد (صنعت، کشاورزی و خدمات) محسوب شده و درکنار کارکرد اصلی خود، انگیزه اصلی بانک ها در تجهیز و تخصیص بهینه منابع و ارائه خدمات متنوع به مشتریان، درآمدزایی وکسب سود همانند سایر مؤسسات اقتصادی می باشد( نوفرستی، ۱۳۸۴).
بانک ها به عنوان مهم ترین عنصر بازار پولی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشور ها ایفا می کنند. باگسترش بازارهای مالی، فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی ابعاد گسترده تری به خود گرفته و بدون شک توسعه اقتصادی بدون توجه به نقش بانکداری و بازارهای پولی امکان پذیر نیست (تقوی، و لطفی ،۱۳۸۵).
با عنایت به نقش ویژه و حساس بانک ها در نظام اقتصادی کشور، بروز هرگونه شوک ،اختلال و یا ناکارآمدی در سیستم اقتصادی مستقیماً بر فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی تأثیر داشته و وقوع پدید ههایی نظیر تورم بالا و یا شوک ها و نوسانات قیمتی شدید در سایر بازارها مانند طلا و یا ارز به طور مستقیم و غیرمستقیم بر هزینه های عملیاتی و قیمت تمام شده پول و در نهایت سودآوری بانک ها اثرگذار خواهد بود ،ضمن آنکه به سبب وابستگی مالی بخش های تولیدی به این نهاد مهم اقتصادی ، هرگونه ناکارآمدی و یا بروز بحران در سیستم بانکی میتواند بخش های مختلف اقتصاد را با معضلات زیادی مواجه نماید(میشکین،۱۳۸۶).

۲-۲.مبانی نظری
۲-۲-۱.تورم و تأثیر آن بر فعالیت بانک ها
۲-۲-۱-۱.دلایل بروز تورم
افزایش سریع سطح قیمت ها همراه با نرخ بالای رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به یکی از عمده ترین معضل های اقتصادی کشور تبدیل کرده است. تورم عموما ناشی از عواملی نظیر کسری های مالی (کسر بودجه) ،واستقراض دولت و افزایش دارائی های خارجی بوده است که مهم ترین عوامل بروز تورم در اقتصاد ایران را می توان به شرح زیر بر شمرد:
۱- تامین کسر بودجه، از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش نقدینگی، که موجب افزایش در تقاضای کل و تشدید فشارهای تورمی می شود.
۲- عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگی های بخشی، تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخش های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی که باعث کشش ناپذیری عرضه در این بخشها گردیده است، به طوری که در شرایط رشد سریع تقاضا امکان افزایش متناسب و همزمان عرضه وجود نداشته که این امر منجر به بروز تورم می شود.
۳- افزایش قیمت حاملهای انرژی (برق، سوخت و…) ناشی از اجرای سیاست هدفمند کردن یارانه ها
۴- حذف یارانه های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاست های تعدیل
۵- عدم ثبات اقتصادی و افزایش ریسک مربوط به فعالیت های مولد اقتصادی
۶- ضعف مدیریت به ویژه مدیریت ارز و کاهش ارزش پول(کریمخانی،۱۳۹۱).
همانگونه که اشاره شد مهمترین عامل ایجاد تورم در ایران کسری بودجه قلمداد می شود . اگرچه سیاست کسری بودجه توسط بسیاری از کشورها به منظور ایجاد رونق و رشد اقتصادی اعمال شده، لیکن نحوه تامین آن میتواند
آثار متفاوتی را بر جای گذارد. در سال های اخیر کسری بودجه کشور عموماً از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین شده است. این امر افزایش پایه پولی و عرضه پول را به همراه داشته که خود موجب بروز تورم شده است.
نظریه مقداری پول چگونگی ارتباط میان نقدینگی و تورم را توضیح می دهد. در این رابطه که به صورت M.V=P.Y بیان میشود. M مقدار پول در جریان،v سرعت گردش پول،P سطح عمومی قیمت ها وY تولید ملی است .طبق این نظریه با فرض ثابت بودن سرعت گردش پول و تولید ملی ، افزایش حجم پول موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها به همان میزان می شود . براین اساس کنترل حجم پول و نقدینگی به عنوان ابزار مهمی برای مهار تورم شناخته می شود(اکرمی و مهدی زاده ،۱۳۸۴).
۲-۲-۱-۲.افزایش قیمت تمام شده پول در بانک ها
قیمت تمام شده پول در بانک ها به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهمترین عامل در تعیین قیمت تمام شده پول هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی است.هزینه های عملیاتی شامل همه هزینه هایی است که بانک ها بابت جذب سپرده ها متحمل می شوند که عمده آن مربوط به سود پرداختی به سپرده های مشتریان است.هزینه های غیر عملیاتی شامل هزینه های اداری و پرسنلی،هزینه های استهلاک اموال منقول و غیر منقول وهزینه مطالبات مشکوک الوصول و… است(فراتی،۱۳۹۱).
با افزایش تورم، هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی بانک ها همزمان افزایش یافته ضمن آنکه متقاضیان دریافت تسهیلات نیز با این افزایش، متحمل هزینه های ناخواسته خواهند شد. چرا که با افزایش هزینه های عملیاتی بانک ها به منظور حفظ حاشیه سود خود، تسهیلات جدید به متقاضیان را با نرخ های بالاتری پرداخت خواهند کرد(فردریک۴،۱۳۸۶ ).
درخصوص رشد هزینه های عملیاتی می توان چنین استدلال نمود که زمانی که نرخ سود سپرده ها کمتر از نرخ تورم باشد سپرده گذاران تمایلی به سپرده گذاری در بانک ها ندارند، چراکه تورم موجب کاهش قدرت خرید آنان شده و ارزش پول را کاهش می دهد. لذا چنانچه سود تعلق گرفته به سپرده های بانکی از نرخ تورم پائین تر باشد در عمل ارزش پول سپرده گذاران در بانک کاهش یافته و به واسطه بازدهی بالاتر و جذابیت سایر بازارها منجمله بازار مسکن، ارز و یا طلا ، نقدینگی از نظام بانکی خارج و به بازارهای یاد شده جهت دهی می شود.البته لازم به ذکر است مدت زمان نگهداری پول در دست مشتریان محدود بوده و پول بالاخره به شبکه بانکی باز می گردد. بنابراین تورم به طور مستقل در افزایش یا کاهش حجم منابع بانک ها تاثیر چندانی نداشته و تنها منجر به تغییر ترکیب وسهم سپرده های سرمایه گذاری خواهد شد.در این حالت ممکن است میزان سپرده های سرمایه گذاری مدت دار کاهش و سپرده های جاری و کوتاه مدت افزایش یابد.در این راستا کاهش سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت به نفع سپرده های جاری و کوتاه مدت بیانگر کاهش توان تشکیل سرمایه است، چراکه تأثیرگذاری رشد سپرد ههای مدت د ار بر روی سرمایه گذاری معنی دارتر از رشد سپرده های دیداری بوده و بانک ها از محل سپرده های مدت دار می توانند تسهیلات بلندمدت جهت تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری اعطا نمایند(فراتی،۱۳۹۱).
بنابراین یکی از راهکارهای جلب اعتماد مشتریان ،ایجاد انگیزه برای سپرده گذاری مجدد و رویگردانی آنان از بازارهای کاذب از طریق افزایش نرخ های سود متناسب با رشد نرخ تورم می باشد که این امر افزایش قیمت تمام شده پول را به دنبال خواهد داشت.رشد هزینه های پرسنلی و اداری ناشی از تورم و افزایش هزینه های مربوط به مطالبات مشکوک الوصول نیز جزو مواردی هستند که هزینه های غیر عملیاتی و متعاقبا قیمت تمام شده پول را افزایش خواهند داد. البته لازم به ذکر است که تغییر ترکیب سپرده های بانک به نفع سپرد ههای کوتاه مدت و جاری با توجه به پایین بودن نرخ سود این سپرده ها می تواند قیمت تمام شده پول را کاهش دهد که در نهایت برآیند تغییرات ذکر شده قیمت نهایی تمام شده پول را تعیین می کند(فراتی ،۱۳۹۱) .
۲-۲-۱-۳. اثر تورم بر سپرده ها بانک ها
همانگونه که پیشتر عنوان شد طی سال های اخیر، رشد نقدینگی از شتاب نسبتاٌ زیادی برخوردار بوده است (نمودار-۱) اگرچه این رشد ،تبعات منفی برای سیستم اقتصادی به دنبال داشته ،لیکن بانک های کشور در یک رقابت شدید همواره تلاش کرده اند، تا این محدودیت را به یک فرصت برای خود تبدیل نمایند و با شناسایی شرایط بازار و معرفی محصولات جدید و یا خدمات مورد نیاز مشتریان در مقاطع مختلف ،سهم بیشتری از این نقدینگی سرگردان را به خود اختصاص دهند (بانک مرکزی ،۱۳۹۲).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع و ماخذ پایان نامهدانشجویان، عملکرد تحصیلی، مدیریت زمان

(نمودار -۱) روند افزایش کل نقدینگی کشور(۱۳۸۵- ( ۱۳۸۹
بر اساس آمارهای منتشره بانک مرکزی ،طی سال های اخیر اسکناس و مسکوک در دست اشخاص بین ۵ تا ۸ درصد کل نقدینگی را به خود اختصاص داده و بخش عمده نقدینگی در برگیرنده سپرده های بخش خصوصی نزد بانک ها است. طبق تعریف، نقدینگی عبارت است از مجموع پول و شبه پول، که در این تعریف حجم پول شامل میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به اضافه سپرده های دیداری بخش خصوصی نزد بانک ها بوده وشبه پول مجموع وجوه حسابهای پس انداز و مدت دار را در بر می گیرد. بنابراین با صرفنظر از اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و در نظر گرفتن سپرده ها به عنوان بخش اصلی نقدینگی می توان گفت، که با رشد نقدینگی و متعاقب آن افزایش تورم، سپرده های بانک ها نیز افزایش یافته است (بانک مرکزی ،۱۳۹۰).
۲-۲-۲.تغییرات نرخ سود سپرده ها و تسهیلات
۲-۲-۲-۱.نرخ سود در بانکداری متعارف
در اقتصاد های پیشرفته امروز، نرخ بهره نقش عمده ای را در هدایت، اجرا و تامین اهداف سیاست های پو لی ایفا می نماید. در اکثر کشورها ی صنعتی و کشورهای با نرخ تورم پایین، بانک های مرکز ی از طریق تغییر نرخ بهره کوتا ه مدت بازار، به عنوان هدف عملیا تی و سپس با استفاده از عملیات بازار باز و سایر ابزارها ی سیاست پو لی، به منظور نگه داری نرخ ها در محدوده هدف عملیاتی، سیاست های پو لی را تنظیم می نماید. در این کشورها علاوه بر هدف عملیاتی، اهدافی از قبیل نرخ رشد نقدینگی نیز جهت دستیابی به ثبات قیمت ها و رشد تعیین می شود . در این صورت هدف عملیاتی مربوط به نرخ های بهره کوتاه مد ت نه تنها به اهداف میانی بلکه به اطلاعات در دسترس و نیز استنباط بانک مرکز ی درخصوص مکانیزم اشاعه پولی۵ بستگی کامل دارد.
نرخ سود (بهره) به عنوان یک ی از متغیرها ی مهم در بازار پول درعرضه پول نیز تاثیرگذار می باشد. مطالعات انجام شده (ا

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید