دانلود پایان نامه

متقاضی دستور موقت (سر دفتر یا دفتریار) تامین اخذ نخواهد کرد و صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین نمی‌باشد. مضافاً اینکه دستور موقت تحت هیچ عنوانی از سوی مشتکی عنه (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) قابل رفع اثر نمی‌باشد و لغو نمی‌گردد و مشتکی عنه نمی‌تواند با تودیع وثیقه یا تامین مناسب و یا معرفی ضامن از دستور موقت رفع اثر نماید.
بند دوم: شرایط صدور دستور موقت
برای اینکه دستورموقت موردقبول شعبات دیوان عدالت اداری قرار گیرد باید دارای شرایط زیر باشد:
اول: فوریت موضوع

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با کلید واژگاننمایشنامه، جهان خارج، هنرهای زیبا

دیدگاهتان را بنویسید