دانلود پایان نامه

دیگری از آنتی کسیدان های سنتزی حلالیت کمتری نسبت به BHT و BHA دارد و عموماً هنگام پختن سالم نمی ماند و در ۱۴۸ درجه ی سانتی گراد تجزیه می شود. حداکثر مصرف مجاز آن ppm100 می باشد.
TBHQ 51نیز نوع دیگری از آنتی اکسیدان های سنتزی است که در ایالات متحده و بسیاری از کشورهای دیگر قابل مصرف است، اما در اروپا غیر مجاز است. این آنتی اکسیدان بر روی روغن گیاهی موثر است، در دماهای بالا پایداری خوبی دارد و یک نگهدارنده مناسب برای روغن های گیاهی محسوب می شود.

۱-۵- آنتی باکتریال ها
۱-۵-۱- بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره
هدف از بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره ی گیاهی،به دست آوردن ترکیبات ضد میکروبی با قدرت کافی، اثر مناسب و عوارض جانبی کم می باشد. به دست آوردن یک ماده ضد میکروبی با منشاء گیاهی از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه می باشد. در اکثر پژوهش ها ،چند سوش میکروبی مورد بررسی قرار می گیرد که عبارتند از:
۱- استافیلوکوکوس اورئوس۵۲
۲- باسیلوس سوبتیلیس۵۳
۳- اشریشیاکلی۵۴
۴-پسودوموناس آئروژینوزا۵۵

۱-۵-۱-۱- شرح مختصری درباره میکرو ارگانیسم های مورد آزمایش
۱-۵-۱-۱-۱- استافیلوکوکوس اورئوس
استافیلوکوکوس اورئوس از تیره میکروکوکاسیه می باشد. این میکروارگانیسم ها، باکتری هایی کروی شکل هستند که مانند خوشه انگور کنار یکدیگر قرار می گیرند. این باکتری ها بدون اسپور، بی- حرکت و گرم مثبت هستند، بعضی از آنها دارای کپسول های خارج سلولی هستند که بیماری زایی بیشتری دارند. باکتری های هوازی و بی هوازی اختیاری هستند ولی در شرایط هوازی بهتر رشد می کنند. اغلب بیماریهای استافیلوکوکوس طلایی در پوست آزاد سالم به نسبت های مختلف وجود دارد. عفونت های ایجاد شده توسط استافیلوکوکوس طلایی عبارتند از : عفونت های جلدی، کورک، زرد زخم، ورم ملتحمه، عفونت های پوستی نوزادان، آبسه های زیر جلدی و زیر مخاط عمقی و آنتروکولیت استافیلوکوکوس. برای درمان بایستی آنتی بیوتیک مناسب به وسیله آنتی بیوگرام تعیین شود. اگر فرد نسبت به پنی سیلین حساس باشد، داروی انتخابی باید معادل پنی سیلین باشد.
۱-۵-۱-۱-۲- باسیلوس سوبتیلیس
این باکتری از تیره باسیلاسه می باشد. این باسیل بدون کپسول و متحرک بوده و به سرعت تولید اسپور می نماید. از دیگر ویژگی های آن اینکه گرم مثبت بوده و رنگ گرم را بزودی از دست می دهد، گاهی اوقات نیز به شکل گرم منفی بروز می نماید. این باکتری روی آگار غذایی، کلنی های منظم و صاف تولید می نماید که از زنجیره های کوتاه تشکیل شده است. باسیلوس سوبتیلیس در انسان، بیماری هایی از قبیل ورم ملتحمه، آندوکاردیت و مسمومیت غذایی ایجاد می کند. پنی سیلین داروی موثری برای درمان عفونت های حاصل از باسیلوس سوبتیلیس می باشد.

۱-۵-۱-۱-۳- اشریشیاکلی
اشریشیاکلی از تیره آنترو باکتریاسیه می باشد که باسیل هایی به طول متوسط ۲ تا ۳ میکرون و عرض ۶/۰ میکرون هستند و دو سرشان گرد است. این باسیل ها بدون اسپور، بدون کپسول، گرم منفی و متحرک می باشند (البته دارای انواع غیر متحرک نیز هستند) و باکتری های هوازی و بی هوازی اختیاری هستند. دمای بهینه برای رشدشان ۳۷-۳۵ درجه سانتیگراد است. کلنی های آنها روی آگار غذایی پس از ۲۴ساعت به قطر ۳-۲ میلی متر می رسند که گرد – محدب و صاف، کدر و با حاشیه مشخص می باشند. وجود اشریشیاکلی در روده انسان از بدو تولد تا پایان زندگی لازم است، زیرا مانع تکثیر بعضی از باکتری های تجزیه کننده خون شده، همچنین در سنتز بعضی ویتامین های مورد نیاز نظیر B12 ,B2 ,B1 و K دخالت می نماید. اگر این باسیل به دستگاه های دیگر بدن راه یابد، در صورت وجود زمینه مساعد بیماریی های نظیر: عفونت های دستگاه ادراری – تناسلی، عفونت های دستگاه گوارشی و عفونت های مجاری صفراوی را ایجاد می کند. بهترین راه درمان، جبران آب دفع شده از بدن و برقرار کردن تعادل الکترولیت هاست. برای درمان عفونت های کلی باسیل بهتر است حساسیت نسبت به دارو های ضد باکتری تعیین گردیده و انتخاب دارو با مراجعه به نتیجه آنتی بیوگرام به عمل آید.
۱-۵-۱-۱-۴ پسودوموناس آئروژینوزا
پسودوموناس آئروژینوزا از تیره پسودوموناسیه می باشد که باسیلی به طول ۳-۱ میکرون است، که دو سر آن گرد می باشد و به علت دارا بودن یک تار لرزان کاملا متحرک است. این باسیل اسپوز و کپسول ندارد و گرم منفی است. هوازی مطلق و در دمای ۴۲- ۱۵ درجه سانتی گراد قادر به رشد می باشد. از جمله ویژگی های این باسیل ترشح دو نوع پیگمان است، یکی پیوسیانین و دیگری فلوئورسین. این باسیل ها به علت حلالیت در آب،در محیط غذایی منتشر شده و کلنی ها و محیط کشت آنها به رنگ آبی مایل به سبز همراه با فلوئورسانس در می آیند. همچنین دارای همولیزین بوده و بر روی آگار خوندار هاله ای از همولیز اطراف کلنی بوجود می آید و کشت آن دارای بوی مطبوع و مشخصی است. باسیل پیوسانیک سبب عفونت در زخم ها، سوختگی ها، دستگاه ادراری، تنفسی و چشم می گردد. از آنجا که این باسیل به اکثر آنتی بیوتیک ها مقاوم است، تجویز داروی موثر پس از انجام آنتی بیوگرام به عمل می آید. منتاهایسین داروی اختصاصی برای درمان عفونت های ناشی از این باکتری می باشد.
اهداف این پژوهش:
باتوجه به اینکه درمقالات مطالعه شده گونه های متفاوتی از عشقه شامل آندولنولیک،گلیکوزید،تری ترپنویید واسیدهای فنولی، فلاونویید، اسید مالیک و اسیدهای چرب می باشد، فرض براین است که این گیاه دارای همین ترکیبات بوده وخواص آنتی اکسیدانی وآنتی باکتریایی از خود نشان دهد. همچنین در بررسی هایی که برروی یکی از گونه های این گیاه صورت گرفته نشان دادند که عصاره این گیاه به عنوان مکمل رژیم غذایی و برای درمان بیماریهای خاص وهمچنین به عنوان لوسیون یا پماد برای ازبین بردن چین وچروک مورد استفاده قرار می گیرد، با این فرض که گیاه مورد بررسی ما هم این خواص را داشته باشد تحقیق و مطالعه بر روی اسانس این گیاه صورت گرفت.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع تحقیق درباره the، of، listening، and

۲-۱- اسانس گیری
۲-۱-۱- مواد و وسایل
۲-۱-۱-۱-گیاهان مورد استفاده
گیاهان مورد بررسی در این بخش از پایان نامه در جدول ۲-۱ به طور کامل معرفی شده اند.
جدول ۲-۱- گیاهان مورد بررسی
محل و زمان جمع آوری
خانواده
اندام مورد بررسی
نام علمی گیاه
بابل – بخش بندپی/ آبان۸۹

Araliaceae
برگ
ساقه
میوه
Hedera
Pastuchovii
بابل – بخش بندپی/ اسفند ۸۹
Fabaceae
میوه
Gleditsia
Caspica

۲-۱-۱-۲- دستگاههای مورد استفاده
۱- دستگاه GC – MS
۲- دستگاه کلونجر

مشخصات دستگاه GC – MS
کروماتوگراف : Hewlett – Packard G890 کوپل شده با ۵۹۷۵ HP
ستون :
Film thickness 0.25 mm و HP-5 MS (5%phenyl methyl polysiloxane) 30 mx 0.25 mm
گاز حامل : هلیوم
سرعت جریان گاز حامل : ۱ml/min
انرژی یونش: ev 70
۵°C/min
برنامه ریزی حرارتی ستون : (۲۰ min) °C 280 (5 min) 70 °C

۲-۱-۲- روش کار
۲-۱-۲-۱- استخراج اسانس
استخراج اسانس گیاهان مورد بررسی باروش تقطیر با آب۵۶و با استفاده از دستگاه کلونجر۵۷ در مدت ۴-۳ ساعت انجام گرفت .
جدول ۲-۲- مقدار و اندام گیاهان مورد بررسی
مقدار اندام مورد بررسی
زمان استخراج
اندام مورد بررسی
نام علمی گیاه
۷۰ گرم
۲۴۰ دقیقه
میوه
Hedera
Pastuchovii
۷۰ گرم
۱۸۰ دقیقه
ساقه
Hedera
Pastuchovii
۸۰ گرم
۱۸۰ دقیقه
برگ
Hedera
Pastuchovii
۷۰ گرم
۲۴۰ دقیقه
میوه
Gleditsia
caspica

روش تقطیر با آب برای استخراج اسانس از گیاهان خشک شده یا گیاهانی که در اثر جوشیدن در آب احتمال خراب شدن آنها وجود ندارد به کار می رود. در شکل ۲-۱ شمایی از دستگاه کلونجر نشان داده شده است، در این دستگاه گیاهان را به همراه آب مقطر در بالن ریخته و حرارت می دهند. آب که به حالت بخار در آید، مواد اسانس دار را به همراه خود می برد. آب و روغن اسانسی در قسمت مبرد، سرد شده و در لوله H شکل جمع می شوند. از آنجا که روغن های اسانسی عموماً سبک تر از آب هستند، روی آب قرار می گیرند و آب اضافی مرتباً به ظرف اصلی بر می گردد. عمل تقطیر را تا هنگامی که حجم روغن اسانس به دست آمده ثابت مانده و افزایش نیابد، ادامه می دهند. آبی که در لوله H جمع می شود، حاوی مقدار بسیار کمی اسانس است و آب معطر نامیده می شود با باز کردن شیر پایینی لوله H ( قسمت M) می توان آب معطر و سپس روغن اسانسی را به دست آورد ]۱۸[.

شکل ۲-۱ نمایی از دستگاه اسانس گیر (کلونجر)
۲-۱-۲-۲- جدا سازی و شناسایی مواد تشکیل دهنده روغن اسانسی گیاه
ترکیبات موجود در روغن های اسانسی با روش کروماتوگرافی گازی توام با طیف سنجی جرمی جداسازی و شناسایی شدند. شناسایی مواد تشکیل دهنده این روغن های اسانسی، با مقایسه طیف های جرمی به دست آمده و داده های طیفی موجود در مرجع هشت پیک۵۸ و همچنین داده های کتابخانه ای دستگاه GC-MS انجام گرفت [۲۸]. برای تایید نهایی، شاخص بازداری کواتس محاسبه شده برای هر ترکیب با شاخص های کواتس استاندارد موجود در مراجع۵۹ مقایسه شد. اروین کواتس و همکارانش نشان دادند که ساختار مولکول های آلی با استفاده از یک کمیت به نام ضریب بازداری۶۰ قابل شناسایی هستند. شاخص بازداری کواتس، زمان بازداری جزء موجود در نمونه را به زمان بازداری هیدروکربن هایی که قبل و بعد از آن جزء از ستون خارج می شوند ارتباط می دهد. لازم به ذکر است که استفاده از شاخص کواتس به این دلیل می باشد که این شاخص مستقل از برنامه دمایی و طول ستون به کار رفته برای GC می باشد و تنها به نوع ستون به کار رفته بستگی دارد.
این شاخص با استفاده از رابطه ۲-۱ محاسبه می شود:
KI=100 n + 100 (Trx – Trn / Trn+1 – Trn)
رابطه ۲-۱: محاسبه شاخص بازداری کواتس
KI : شاخص بازداری کواتس
n : تعداد کربن های هیدروکربن نرمال ما قبل ترکیب مجهول
Trx: زمان بازداری ترکیب مجهول
Trn: زمان بازداری هیدروکربن سبک تر قبل از ترکیب مجهول
Trn+1: زمان بازداری هیدروکربن سنگین تر بعد از ترکیب مجهول
نکته قابل ذکر اینکه، شاخص بازداری آلکان نرمال به صورت K=100n محاسبه می شود. مثلاً برای هگزان نرمال به دلیل وجود ۶ اتم کربن، شاخص بازداری ۶۰۰ می باشد. برای محاسبه شاخص کواتس لازم است که مخلوطی از هیدروکربن های نرمال ( C7 – C31) تحت شرایط یکسان با برنامه دمایی تجزیه روغن اسانسی به دستگاه GC – MS تزریق شود و زمان بازداری آنها به دست می آید که در جدول ۲-۴ آورده شده است.
جدول ۲-۳ زمان بازداری آلکان های

دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید