دانلود پایان نامه

دادند.

2004

کارملی و همکاران
راه رفتن روی تردمیل به مدت 2 ماه بهبود قابل ملاحضه ای را در آمادگی جسمانی کودکان کم توان ذهنی به همراه دارد

2004

لوتان و همکاران
دانش آموزان عقب مانده ذهنی و غیر معلول در ساعت تفریح بیشتر از ساعت ورزش فعالیت دارند و دانش آموزان با عقب ماندگی ذهنی متوسط و کسانی که دارای آمادگی قلبی تنفسی کمتری بودند در زنگ تفریح و ساعت ورزش بطو یکسانی فعالیت می کردند

2004

فایسون هاج و پورتا
بزرگسالان مبتلا به سندرم داون با بکارگیری یک برنامه تمرینی خوب و سیستماتیک می توانند قدرت و تعادل خود را بهبود بخشند

2004

واسیلیوس و النی
تمرینات ترکیبی شامل تمرینات تعادلی و تمرینات مقاومتی با شدت بالا و تمرینات تعادلی به تنهایی روی تعادل و قدرت افراد مبتلا به پارکینسون تاثیر مثبتی دارد ولی گروه تمرینات ترکیبی امتیاز بالاتری نسبت به گروه دیگر به دست آورد.قدرت در گروه تعادل اندکی افزایش یافت ولی گروه ترکیبی به مقدار قابل توجهی پیشرفت دست یافت

2003

هیرچ و همکاران
نوجوانان با معلولیت ذهنی دارای میزان مناسب فعالیت شدید می باشند اما هیچکدام در فعالیت های مداوم بیشتر از 15 دقیقه شرکت نکرده اند.

2003

کزوب
قدرت عضلانی در افراد مبتلا به عقب ماندگی ذهنی بیشتر از سندرم داون است. نسبت به گروه سالم این دو گروه کوتاه تر و چاق تر می باشند. و همچنین گروه سالم از قدر ت ایزوکنتیک بیشتری برخوردار است.

2002

کارملی و همکاران

قدرت پا وتعادل پویای افراد بزرگسال مبتلا به عقب ماندگی ذهنی ( سندرم داون) بعد از یک برنامه تمرینی نسبت به پیش آزمون بهبود یافته اند

2002
کارملی و همکاران
همزمان با رشد، افراد عقب مانده ذهنی دارای مقداری پیشرفت هستند اما در همه سنین افراد کم توان ذهنی با شدت متوسط در سطح پایین تر نسبت به افراد سالم قرار گرفته اند.

2002
ویزنیکیوز
تمرینات قدرتی به تنهایی باعث افزایش تعادل با چشم بسته نمی شود.

2001

اسکلیکت و همکاران
حداکثر اکسی‍ژن مصرفی و قدرت عضلات پا در افراد معلول ذهنی خیلی پایین می باشد و این امکان وجود دارد که پایین بودن قدرت عضلات پا ظرفیت هوازی را در این جمعیت محدود کند.

2001

پتیتی و فرنهال
افراد کم تحرک نسبت به گروه سندرم داون ومعلول ذهنی وضعیت بهتری دارند.همچنین افراد عقب مانده دارای قدرت بیشتری نسبت به سندرم داون هستند

1999

آنگلوپولا و همکاران
آموزش مهارتهای حرکتی بر روی تعادل کودکان معلول ذهنی و سندروم داون تاثیر مثبت داشته است وپس از گذشت دو ماه از اتمام آموزش ها نیز تفاوت معنا داری بین تعادل پویای آنها نسبت به زمان اتمام دوره وجود نداشت. یعنی تاثیر این تمرینات همچنان باقی بود.

1997

چانگ و ونگ
تفاوت معناداری بین تعادل ایستا در دو گروه سندرم داون و عقب مانده ذهنی وجود ندارد.در حالیکه تعادل پویا در گروه سندرم داون بهتر از گروه دیگر می باشد.

1997

بلانس و همکاران
قدرت پا برآمادگی هوازی جوانان عقب مانده ذهنی تاثیر دارد . با در نظر گرفتن اینکه قدرت وحداکثر اکسیژن مصرفی بطور همزمان درسطح پایینی قرار دارند ،قدرت پا ممکن است یک عامل محدود کننده حداکثراکسیژن مصرفی درجوانان کم توان ذهنی باشد.

1997

پیتتی ،فرنهال
جوانان و نوجوانان مبتلا به عقب ماندگی ذهنی(سندرم داون) قادر نیستند که با اجرای برنامه تمرین پیاده روی و جاگینگ ظرفیت هوازی خود را افزایش دهند

1993

میلار و همکاران
قدرت عضلانی برای انجام فعالیت های روزمره و حتی فعالیت های تفریحی افراد عقب مانده ذهنی ضروری می باشد.
آمادگی داشتن در مهارت هایی که به قدرت عضلانی بالا تنه مربوط می شود پیش نیاز بسیاری از فرصت های شغلی محسوب می شود.
ارتباط مثبتی بین قدرت عضلانی و انجام مشاغل در افراد عقب مانده ذهنی وجود دارد

1993

پیتتی و همکاران

با بررسی تعادل پویای افراد عقب مانده ذهنی عنوان داشت که آنها از نظر تعادلی دچار مشکل هستند و مشاهده نمود تمرین در بهبود وضعیت تعادل آنها موثر است.

1991

باسول
هر چند تعادل افراد عقب مانده ذهنی به طور کلی پایینتر بود اما دو گروه در این مطالعه استخراج شده اند. گروه نخست که تعادل ایستای کمتری نشان داد و گروه دوم که توانایی کمتری را در تعادل پویا نشان دادند .
سن شروع راه رفتن ، ارتباط نزدیکی با تعادل ایستا و پویا در همه گروه ها داشت .
سن عقلی رابطه مثبتی با تعادل ایستا داشته است در صورتیکه رابطه مشخصی با تعادل پویا نداشت.
اختلالات سیستم رفلکسی و رفتاری بعنوان عامل اختلال در تعادل افراد عقب مانده ذهنی مورد بحث قرار گرفت.

1991

کوکابان

2-4 جمع بندی نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده
با مروری برتحقیقات بیان شده مشخص می شود که افراد عقب مانده ذهنی بویژه افراد مبتلا به سندرم داون دارای سطح آمادگی جسمانی پایین تری نسبت به همسالان سالم خود می باشند وعلت اصلی آن را می توان به تفاوت در میزان انجام فعالیت های بدنی نسبت داد که خیلی سریع و در سنین دبستان بوجود می آید. تحقیقات نشان می دهد فعالیت دانش آموزان کم توان ذه
نی متوسط در ساعت ورزش و زنگ تفریح برابر است . علت این موضوع را می توان در عدم وجود انگیزه ، امکانات و تسهیلات ناکافی ، عدم تخصص مربیان و… جستجو کرد که نتیجه آن بالا رفتن آمار چاقی ، بیماری فشار خون، دیابت، بروز مشکل در انجام کارهای روزمره و غیره است. با توجه به این تحقیقات قدرت و تعادل برای انجام فعالیت های روزمره ، انجام مشاغل مختلف و حتی تفریح ضروری می باشد همچنین پایین بودن قدرت می تواند ظرفیت هوازی را محدود نماید و در صورت پایین بودن سطح این عوامل در فعالیت های عملکردی با مشکل روبه رو می شویم .بنابراین این افراد به طراحی برنامه ها و تمریناتی نیاز دارند که سطح آمادگی جسمانی آنها را افزایش دهد. البته تحقیقات زیادی بیان شد که به طراحی تمرین و ارزیابی اثر آن برآمادگی جسمانی این افراد پرداخته است که برخی موثر و برخی دیگر رضایت بخش نبوده است پس تمرینات باید علمی ، دقیق و کاربردی باشند.

فصل سوم
روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه:
در فصل قبل به بیان مبانی نظری تحقیق ، تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور در این زمینه ونیز به جمع بندی نتایج این تحقیقات پرداختیم .در این فصل به بررسی روش وطرح تحقیق، جامعه آماری ، نحوه انتخاب شرکت کنندگان ، متغیر های تحقیق ، وسایل اندازه گیری ،شیوه جمع آوری اطلاعات و روشهای آماری می پردازیم
3-2-روش و طرح تحقیق:
روش تحقیق به صورت نیمه تجربی می باشد. اطلاعات طی دو مرحله آزمون شامل پیش آزمون و پس آزمون، بر روی دو گروه کنترل و تجربی شامل دانش آموزان کم توان ذهنی بدست می آید . در این حد فاصل آزمودنیهای گروه تجربی تمرینات منتخب را به مدت 8 هفته انجام می دهند ولی آزمودنیهای گروه کنترل به انجام فعالیت های روزمره و نیز شرکت در کلاس تربیت بدنی می پردازند. بنابراین طرح تحقیق از نوع پیش آزمون ، پس آزمون با گروه کنترل است که در جدول 3-1 خلاصه آن مشخص می شود .
جدول 3-1 خلاصه طرح تحقیق

پیش آزمون

انجام فعالیت های روزمره و شرکت در کلاس تربیت بدنی

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه درموردVEGF، growth، endothelial، H,

انجام یک دوره تمرینی منتخب به مدت 8 هفته

پس آزمون
گروه تجربی
+

+
+
+
گروه کنترل

+
+

+

3-3-جامعه آماری:
سه درصد کل هر جامعه ای به عقب ماندگی ذهنی مبتلا می باشد که از این تعداد 80 الی 85 درصد دچار عقب ماندگی ذهنی خفیف هستند .جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش آموزان دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر دوره ابتدایی با سن تقویمی بین 10 تا 15 سال را شامل می شود. جامعه در دسترس را دانش آموزان کم توان ذهنی مرکز آموزشی استثنایی نرگس شهرستان تربت حیدریه تشکیل می دهند که توزیع آن در صفحه بعد بیان شده است..
تعداد کل دانش آموزان 103 نفر
4 دانش آموز نابینا و کم بینا شامل 2 پسر و 2 دختر
21 دانش آموز نا شنوا و کم شنوا شامل 8 دختر و 13 پسر
78 دانش آموز کم توان ذهنی دختر
از مجموع دانش آموزان کم توان ذهنی 40 نفر 10 تا 15 ساله هستند که شرایط سنی شرکت در این پژوهش را دارند.
3-4-نمونه تحقیق و نحوه انتخاب آزمودنی ها :
دانش آموزان دختر استثنایی بر اساس نوع معلولیت به گروه های مختلف تقسیم می شوند .بنابراین با توجه به اینکه آزمودنی ها از بین دانش آموزان دختر استثنایی کم توان ذهنی و در محدوده سنی مشخص انتخاب می شوند. تعداد آزمودنی های در دسترس اندک می باشد و محقق تعداد26 نفر از دانش آموزان کم توان ذهنی شهرستان تربت حیدریه با هوش بهر 50 تا 70 و واجد شرایط که دارای محدودیت حرکتی یا اختلالات رفتاری شدید نمی باشند را به صورت نمونه انتخاب و سپس بطور تصادفی ساده با جانشین به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم می کند که گروه تجربی13 نفر و گروه کنترل نیز 13 نفر را شامل می شود. جدول3- 2 مشخصات عمومی شرکت کنندگان را نشان می دهد.

شاخص

گروه
تعداد

سن (سال)
M±SD

وزن (کیلو گرم)
M±SD

ضریب هوشی
M±SD

قد (سانتیمتر)
M±SD

سن عقلی(سال)
M±SD

حدود عقب ماندگی(سال)
M±SD

گروه کنترل

13

88/1±06/14

07/11±84/46

03/5±30/61

75/10±92/148

07/1±18/7

44/1±28/5

گروه تجربی

13

82/1± 72/13

94/15±15/43

17/7±38/61

46/8±146

22 /1±16/7

52/1±03/5

جدول3-2 مشخصات عمومی آزمودنی ها

3-5-متغیرهای پژوهش :
3-5-1-متغیرهای مستقل :
یک دوره برنامه تمرینی منتخب
این برنامه شامل یکسری تمرینات قدرتی و تعادلی است که به مدت 8 هفته و در هر هفته 3 جلسه و در هر جلسه 50 دقیقه ادامه دارد.
3-5-2-متغیرهای وابسته :
قدرت عضلانی
قدرت عضله به حداکثر نیروی تولیدی عضله حین یک فعالیت خاص ( مانند برداشتن یک وزنه ) برمی گردد و به اختصار به جای ظرفیت تولیدکنندگی نیروی عضله به کار می رود [48] .

تعادل ایستا
عبارت است از حفظ مرکز ثقل بدن روی یک سطح ثابت (یک طرفه یا دو طرفه ) در حالیکه فرد بر روی یک سطح پایدار ایستاده است که در دو حالت با چشم باز و بسته انجام می گیرد [25،26،27].
3-6- ابزار و وسائل گردآوری اطلاعات:
3-6-1 زمان سنج : زمان سنج استاندارد با دقت صدم ثانیه برای اندازه گیری زمان اجرای آزمون تعادل
3-6-2 قد سنج : قد سنج استاندارد برای اندازه گیری قد ایستاده آزمودنی ها
3-6-3 ترازو : ترازو با دقت عادی، مدل 150، ساخت کشور ایران، حداقل ظرفیت 5/2 و حداکثر 100 کیلوگرم برای اندازه گیری وزن آزمودنی ها
3-6-4 چوب تعادل
چوب تعادل پس از بررسی و تعین اندازه های استاندارد ، با توجه به تمرین های لحاظ شده ساخته می شود . دو چوب تعادل ساخته شد که یکی به صورت صاف و بدون موکت با عرض 10 سانتیمتر ، طول 5/3 متر و ارتفاع 8 سانتیمتر که در مراحل ابتدایی تمرینات از آن استفاده می شود .
چوب تعادل دیگر با عرض 8 سانتیمتر ، طول 5/3 متر و ارتفاع 10 سانتیمتر که جهت سخت تر کردن تمرینات و کم ثبات کردن سطح و نیز تغییر درون دادهای حسی موجود با موکت پوشیده شده و در انتهای آن (حدود یک متر ) دارای کمی شیب به سمت پایین می باشد .
3-6-5 تخته تعادل
در این مطالعه جهت انجام تمرینات تعادلی تخته تعادل با ابعاد زیر ساخته و استفاده شده است
قطر صفحه 35 سانتیمتر ، ارتفاع نیمکره زیر صفحه اصلی 5 سانتیمتر و شعاع نیمکره 5/7 سانتیمتر
3-6-6 داینامومتر
قدرت ایزومتریک پا بوسیله داینامومتر یاگامی112 ساخت کشور ژاپن با قدرت اندازه گیری حداکثر 300 کیلوگرم و قدرت مچ دست توسط داینامومتر ساهان113 با قدرت اندازه گیری حداکثر 136 کیلوگرم ساخت کشور کره اندازه گیری می شود.

3-6-7 آزمون ایزومتریک قدرت پا و مچ دست
هدف : اندازه گیری نیروی حداکثر گروهی از عضلات انتخابی
اعتبار : آزمون های ایزومتریک روشی معتبر برای اندازه گیری قدرت شناخته شده اند. مشخص شده که این آزمون ها همبستگی بالایی با تکالیف مورد نیاز مشاغل سنگین دارند.
پایایی : پایایی برای هر آزمون بیش از 90/0 برآورد شده است[76].
در این روش مقدار نیروی اعمال شده به یک جسم ثابت وغیر قابل حرکت اندازه گیری می شود.
این آزمون به دلیل سادگی ، سرعت به حداکثر رسیدن بالا، کنترل بهتر مراحل تست ، اعتبار بالای نتایج آن در تکرار اندازه گیری ها ،عدم وجود رابطه طول و تنش به دلیل ایجاد نشدن حرکت و … بسیار زیاد در اندازه گیری قدرت عضلانی استفاده می شود] 77[.
بر اساس نظر بسیاری از محققین می توان از داینامومتری ایزومتریک به عنوان یک شاخص برای قدرت عضلانی در تمرینات ورزشی مختلف که طبیعت ایزوتونیک دارند استفاده کرد] 77،49[.
3-6-8 آزمون ایستادن بر روی یک پا 114
برای سنجش پیشرفت تعادل ایستا از آزمون عملکردی ایستادن روی یک پا در دو حالت با چشمهای باز و بسته روی پای غالب استفاده می شود. در این مطالعه پای غالب ، پایی است که وقتی از فرد خواسته می شود به توپ ضربه بزند با آن پا این عمل را انجام می دهد.
این آزمون یک آزمون آسان در اجرا است در این آزمون از فرد خواسته می شود که روی یک پا بایستد در حالیکه بازوها کنار بدن و کمی خم می باشد .از زمانی که فرد پایش را بالا می آورد زمان می گیریم تا زمانی که پایی که تحمل وزن ندارد به پا یا قسمت دیگری از بدن تماس پیدا کند ، متوقف می شود .این قسمت هم با چشم باز وهم با چشم بسته طراحی می شود . با افزایش سن نمره آزمون نیز کاهش می یابد. با این وجود نمره ی بیشتر از 30 ثانیه بین اکثریت درمانگران نرمال در نظر گرفته می شود . ممکن است همین زمان برای افراد مسن سالم مشکل باشد .بوهانون و همکارانش متوجه شدند که افراد مسن سالم ایستادن روی یک پا را حدودا 6 ثانیه با چشم باز حفظ می کنند. نمره کمتر از 5 ثانیه خطر افتادن در افراد مسن را نشان می دهد. بیمارانی با اختلال در توانایی اجرای این تست مشکلاتی را در بالا وپایین رفتن از پله و جوی ها دارند.اختلال در این قسمت می تواند ناشی از مشکل در قدرت به خصوص در لگن ، یا مشکل در استفاده از استراتژی های تعادل باشد .


دیدگاهتان را بنویسید